Our Lady of the Roses and Veronica of the Cross, the Bayside Apparitions, Veronica Lueken

St Michaels World Apostolate, SMWA

Historia nawiedzeń Matki Bożej
Podzielcie się z nami waszym uleczeniem

Proszę mi przysłać bezpłatne informacje
Skrzynka do składania próśb
Weronika od Krzyża
Świadectwa
Ostrzeżenie
Upadek Komunizmu Jest Podstępem
W jaki sposób powinno się odmawiać Różaniec


  

Wspólnota św. Michała zaprasza was do uczestnictwa w nadchodzących modlitewnych czuwaniach różańcowych, na terenie objawień Matki Bożej i Pana Jezusa:

 

Każde modlitewne czuwanie rozpoczyna się:o godz. 19:30 do 22:30
Święta Godzina w każdą niedzielę od 10:30 do 12 w południe.

Wiele łask i błogosławieństw otrzymuje się na poświęconej ziemi.

"Wszyscy, którzy przybędą na poświęconą ziemię, moje dziecko, otrzymują łaski w obfitości, łaski dla uleczenia i nawrócenia. Chromi chodzić będą, niewidomi widzieć będą, a ci w ciemności wejdą do światła".
Matka Boża, 1 luty, 1974 r.

"Ja udzielam wszystkim, którzy przybędą na Moją ziemię świętą, mocy, wyzwolić od szatana swoich braci i siostry".
Matka Boża, 8 czerwca, 1973 r.

"Uczyniliśmy nasz przybytek na tej ziemi".
Pan Jezus, 18 czerwca, 1991 r.

 

Informacje dla skontaktowania się

St Michael's World Apostolate
P.O. Box 514   Bayside New York 11361
smwa@smwa.org