Our Lady of the Roses, Mary Help of Mothers

Historia nawiedzeń
Matki Bożej do
Weroniki od Krzyża
Naciśnij tu do powrotu na pierwszą stronę (przenieś)

To piękne opowiadanie o łasce, pokoju i odkupieniu zostało publicznie otwarte 18 czerwca, 1970 roku, kiedy to Matka Boża odwiedziła Weronikę Lueken na placu starego kościoła św. Roberta Bellarmina w Bayside, w Nowym Jorku, a póżniej przy Watykańskim Pawilonie (błogosławionym przez Papieża Pawła VI) we Flushing Meadows Parku, Nowy Jork. Na początku roku 1968 św. Theresa od Dzieciątka Jezus, przygotowała Weronikę na objawienie z Nieba.

St. Robert Bellarmine Church

Zaczęło się w originalnym kościele sw. Roberta Bellarmina w Bayside, w Nowym Jorku, iż Pan Jezus i Matka Boża regularnie objawiali się Weronice od roku 1970-1975. Dziewica Panna Maryja przyrzekła, że cudowne żródło-woda uzdrawiająca wytryśnie na tym placu (podobnie jak w Lourdes, Także tutaj w tym miejscu powstanie wspaniała Bazylika przepowiedziana przez Matkę Bożą.

Przez 25 lat Dziewica Panna Maryja i Jej Boski Syn ukazywali się matce pięciorga dzieci podczas modlitewnych czuwań różańcowych, aż do jej zgonu w 1995 r. Na żądanie naszej Pani, Godzina Święta w niedzielę za Papieża i duchowieństwo zostało ustanowione.

Ponad 300 obszernych orędzi obładowanych przewodnictwem i mądrością, na te ostateczne dni, zostały przekazane przez jasnowidza nazwane przez Niebo "Weronika od Krzyża".

Świecki Zakon św. Michała, wdzięczna wspólnota poświęcona dla życia w celibacie, wybrani przez Niebo do prowadzenia tej globalnej misji. Matka Boża przepowiedziała, że z tego świeckiego zakonu powstanie pełnouprawniony religijny Zakon św. Michała. Zakon tradycyjny, do którego włączone będą także i niewiasty.

Vatican Pavilion Site

Watykański Pawilon

Modlitewne czuwania odbywają się tutaj od maja 1975 r. Pan Jezus i Matka Boża regularnie ukazywali się tutaj Weronice od Krzyża od 1975-1994 r. "PIETA” była tutaj wystawiona podczas wystawy światowej w Nowym Jorku w 1964-65 roku. Natomiast 4 pażdziernika 1965 roku Papież Paweł VI odbył swoją historyczną podróż do Stanów Zjednoczonych z wizytą tutaj, udzielając Apostolskiego błogosławieństwa dla wielkiej rzeszy ludzi.

Matka Boża orzekła, że woda uzdrawiająca wytryśnie i wspomniała, iż Bazylika zostanie wystawiona na originalnym placu św. Roberta Bellarmina.

Modlitewne czuwania i Godzina Święta odbywają się po dzisiejszy dzień przy Watykańskim Pawilonie, pod natchnieniem Pana Jezusa i zapowiedzią: "Uczyniliśmy nasz przybytek na tej ziemi". Liczne uleczenia i nawrócenia otrzymało mnóstwo pielgrzymów. Wiara i nadzieja została odnowiona. Przyłączcie się do nas. Zapraszamy.

Naciśnij tu do powrotu na pierwszą stronę (przenieś)