Przenieś

 

Różaniec

Różaniec jest rozmyślaniem głównych tajemnic z życia i śmierci i uwielbienia Jezusa Chrystusa i Jego Matki.

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Część Pierwsza Radosna (poniedziałek-czwartek)

1. Zwiastowanie Najśw. Maryi Panny

2. Nawiedzenie Św. Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

5. Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni

 

Część Druga Bolesna (wtorek-piątek)

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa

4. Dźwiganie Krzyża na Kalwarię

5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

 

Część Trzecia Chwalebna (środa-sobota-niedziela)

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

5. Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny w Niebie

 

W jaki sposób powinno się
odmawiać Różaniec
 


 

Postępować według numerowanych części z wykresu powyżej.  Układ poniżej wskazuje w jaki sposób my odmawiamy Różaniec w Sanktuarium Matki Bożej Różanej, Maryi Wspomożycielki Matek.

 

1. Uczyń znak Krzyża i odmów Skład Apostolski:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  Amen.

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.  I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem,ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekeł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie żywot wieczny. Amen.

 

2. Odmów 1 raz Ojcze Nasz.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.  Amen.

 

3. Odmów 3 razy Zdrowaś Maryjo, Akt Wiary, Nadziei, Miłości.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

4. Odmów Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.  Amen.

 

5. Zapowiedz tajemnicę, która ma być rozważana. Odmów 1 raz Ojcze Nasz.

 

6. A teraz odmów 10 razy Zdrowaś Maryjo.

 

7. Na końcu dziesiątki odmów: Chwała Ojcu, Wezwanie z Fatimy, i Modlitwę do Świętego Michała. (krótki egzorcyzm)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.  Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, i przyprować wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Nasza Pani, Weronice od Krzyża powiedziała 6 października 1978 r. "Ja proszę, aby żadne zmiany nie były wprowadzane przy odmawianiu paciorków.  Św. Michała Archanioła, i modlitwa dana dzieciom (z Fatimy) będzie wystarczająca. Ani dodawać, ani odejmować od paciorków".

 

8. Powtarzaj punkty 5 i 7 do końca pięć tajemnic.

 

9. Na zakończenie mówi się modlitwy.

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodkości i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy synowi Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza; twoje miłosierne oczy na nas zwróć. A Jezusa błogosławiony owoc żywota twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa o słodka Panno Maryjo.
 

V: Módl się za nami, O, święta Matko Boża.

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

V: Módlmy się.

Boże, którego Syn jednorodzony przez życie, śmierć i Zmartwychwstanie swoje przygotował nam nagrodę zbawiemia wiecznego, spraw, prosimy abyśmy rozważając te tajemnice w świętym Różańcu Błogosławionej Maryi Panny, naśladowali to, co one zawierają i otrzymali, co obiecują.  Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. I niechaj ich dusze i wszystkie dusze wiernych zmarłych, z pomocą łaski Bożej odpoczywają w pokoju.  Amen.

Mój Boże, ja wierzę, wielbię, ufam, i kocham Ciebie.  Ja błagam przebaczenia dla wszystkich tych, którzy nie wierzą, nie wielbią, nie ufają, i nie kochają Ciebie.

 

W intencji Ojca Świętego, aby otrzymać odpust Różańcowy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, i Chwała Ojcu.

 

Na dokończenie przeżegnaj się:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  Amen.

 


Św. Michała Światowe Apostolstwo zaprasza was do wzięcia udziału w nadchodzącym modlitewnym czuwaniu i Niedzielę Świętą, odbywające się w Sanktuarium Matki Bożej Różanej, Maryi Wspomożycielki Matek.

Kliknij tu po wskazówki i rozkład modlitw.

Przenieś