St Michael's World Apostolate, SMWA
Przenieś

Skrzynka do składania próśb

Ci, którzy nie mogą przybyć na Ziemię Świętą, przysyłają swoje prośby do nas dla złożenia u stóp Matki Bożej od Róż, Matki Wspomożycielki Matek podczas 3-godzinnego modlitewnego czuwania. Wielu z pielgrzymów mogą poświadczyć o wysłuchaniu ich próśb. Poprzez potężne wstawiennictwo Matki Bożej od Róż szczególne łaski i uleczenia otrzymano.

Nasza Błogosławiona Matki zna swoich dzieci troski i zmartwienia, jakby one były Jej własne.

Ci, którzy pragną otrzymać swoją prośbę z powrotem, proszeni są o załączenie zaadresowanej koperty ze znaczkiem (USA wyłącznie).