St Michael's World Apostolate, SMWA

Wyjątki i przepowiednie dla świata z przesłań Pana Jezusa i Matki Bożej przekazanych Weronice od Krzyża

5 Głównych Pytań | pierwsza strona

 

 

Tłumaczone z oryginału angielskiej wersji.

BŁYSK, OGIEŃ,
GŁOS WEWNĄTRZ CIEBIE

AUTOR: David Martin

PAN JEZUS i MATKA BOŻA przybyli w tych ostatecznych czasach, aby ostrzec ludzi na świecie, że wkrótce Pan Bóg ześle na ludzkość olbrzymie Ostrzeżenie, po którym, jeśli nie odniesie skutku, Pan Bóg ześle na ludzkość ognistą Karę w postaci ognia, podczas której zginą miliardy.[1] (Matka Boża-6 października, 1973 roku)

         Ostrzeżenie będzie wydarzeniem na skalę światową, o katastroficznych proporcjach, które wstrząśnie całą planetą.  To będzie osobiste i głębokie oświecenie zesłane przez Ojca Przedwiecznego każdej duszy na ziemi i będzie przez wszystkich uznane za pochodzące od Wszechmogącego.

         Pomimo, że Ostrzeżenie będzie potężne, nie będzie jeszcze Karą ale tylko desperackim błaganiem,żebyśmy zmienili nasze życie i społeczeństwa na lepsze.

The Probable Cause graphic

Prawdopodobna przyczyna: Weronika widziała potężną kometę rozrywającą się i wielki odłam uderzający w słońce. (24 grudnia 1973r.) Wiemy więcej o skutkach niż o przyczynie, ponieważ jasno widać, że Matka Boża chce skoncentrować się na stanie duchowym, przygotowania duszy. Nic innego nie jest ważniejsze.

         Jak długo, możemy oczekiwać, żeby nasz cierpliwy Stwórca tolerował orgomny wzrost "czterech grzechow" wołających o pomstę do Nieba. Aborcja czy morderstwo, homoseksualizm, ucisk biednych i oszukiwanie zarobków pracownikom.

         Zanim straszliwa ręka sprawiedliwości spadnie na świat, Ostrzeżenie będzie ostatnią próbą kochąjacego Ojca,żeby dotrzeć do swoich dzieci na ziemi. Pełne i dokładne zrozumienie tego kataklizmu wydarzenia pochodzi z przesłania przekazanego przez Matkę Bożą w Bayside, niedawno zmarłej-jasnowidzącej Weronice od Krzyża.


 

Świecki Zakon ŚW. Michała

(Siedzą od lewej) John Benevdes, James Donohue (Wiceprezydent SMWA), i Darryl Bolisay. (Stoją od lewej) Peter Frank, Michael Mangan (Przełożony Świeckiego Zakonu i Prezes Zakonu SMWA), i William Dykes.  Luis Camacho nieobecny z powodu poważnej choroby.


         (Matka Boża powiedziała 31 grudnia 1974r.):

         Niespotykane
         "Świat otrzyma wielkie Ostrzeżenie. To będzie wydarzenie niewidziane nigdy dotąd na ziemi".

         Weronika opisała to zbliżające się Ostrzeżenie podczas objawienia 21 kwietnia, 1973 roku.

         Wielka eksplozja
         “To tak, jak gdyby wszystko eksplodowało na niebie-błysk! I wszystko jest bardzo gorące! I jest bardzo ciepło! Och! Och! To takie uczucie, jakbym płoneła. Och!

         "Teraz niebo jest bardzo białe. Kolory-niebieskie, purpurowe-wygląda, jak wielka eksplozja"…. I ten głos, Matka Boża mówi, że to jest głos wewnątrz ciebie. (Głos) "To Jest twoje ostrzeżenie przed Karą!". Błysk, ogień i głos wewnętrzny. Końcowe Ostrzeżenie przed Karą".

         Matka Boża przekazała dokładnie 24 grudnia, 1974 roku.

         Twoje przebudzenie
         "Nastąpi olbrzymie przerażające dla wielu Ostrzeżenie ludzkości".

         Ostrzeżenie jest zwiastunem wielkiej Kary i Drugiego Przyjścia Jezusa, aby każda osoba na ziemi miała szanse naocznie przeanalizować duchowy stan swojej duszy. Zmusi nas do tej analizy, ponieważ my oczywiście chcemy być w stanie łaski uświęcającej przed zesłaniem Kary, podczas której zginie trzy-czwarte ludzkości w ogniu Boskiej sprawiedliwości. Matka Boża powiedziała do Weroniki 28 września, 1974 roku.

         Głęboki wstrząs
         "Tylko dzięki miłosiernemu sercu Ojca przedwiecznego otrzymacie wielkie Ostrzeżenie. Człowiek będzie odczuwać, jakby wszelkie jego ziemskiej egzystencji zostały poruszone, tak wielkie będzie zderzenie tego Ostrzeżenia danego przez Ojca. Nikt nie będzie wątpił, że pochodzi ono od Ojca".

         Weronika przekazała w swojej wypowiedzi 30 maja, 1973 roku.

         Twoja dusza w ogniu
         Widziałam Ostrzeżenie….To będzie olbrzymia eksplozja na niebie, wielu będzie myślało, że nadszedł koniec świata. Ale właściwie-Och przez krótki czas będziecie czuć, jakbyście byli w ogniu….
         "To będzie ostrzeżenie dane każdej duszy. I to Ostrzeżenie będzie próbą, żeby was oczyścić z grzechów, tak żeby mogli uniknąć ostatecznej Kary.

         We wtorek po południu 15 lutego 1994 roku podczas rozmowy telefonicznej z Michałem Manganem (przewodniczącym Światowego Apostolatu Św. Michała Archanioła), Weronika otrzymała ostrzegawczą wizję nadchodzącego Ostrzeżenia, to była ostatnia wiadomość przekazana przez Niebo na ten temat.

         Weronika patrzyła przez okno w kuchni, kiedy nagle zobaczyła niebo w ogniu ze wszystkimi płomieniami i gazami. Tym razem Matka Boża powiedziała Weronice, że wielu umrze ze strachu na ten przerażąjący widok, zabraknie też tlenu na ziemi.

Jacinta 1972 miraculous photo

Data Ostrzeżenia mieści się na tym zdjęciu

      Zdjęcie wykonane aparatem
Polaroid figurce Matki Bożej w Bayside 14 września 1971 roku, na którym Hiacynta jedna z dzieci, którym objawiała się Matka Boża w Fatimie, cudownie napisała z Nieba, “Jacinta 1972”.
      Hiacynta opisała Ostrzeżenie zanim umarła w 1920 roku.  “Będzie się wydawać, że to koniec świata.  I w tym katakliźmie wszystko będzie oddzielone od nieba, które stanie się białe jak śnieg”.
      Matka Boża powiedziała, że w tym cudownym zdjęciu podany jest dzień, godzina, miesiąc, i rok Ostrzeżenia (i Kary).  Ponadto, 5 lutego, 1994 roku Matka Boża poleciła Weronice dodać 9 i 7 na zdjęciu, czyli równa się 16, do nas należy, żeby odczytać to znaczenie.

         Błogosławiona Dziewica dała dokładny opis tego nadchodzącego kataklizmu 12 czerwca 1976 roku:

         Światowe Ostrzeżenie

         “Będzie olbrzymia eksplozja, niebo ustąpi jak 'księga zwinięta'. Ta siła wybuchu dotrze do każdego ludzkiego wnętrza.  Każdy zrozumie swoje występki przeciw Bogu.  Jednakże to Ostrzeżenie będzie trwało krótko; i wielu nadal będzie podążało drogą do zatracenia; takie są obecnie zatwardziałe serca ludzkie….

         “Tak jak po nocy następuje dzień, tak szybko nadejdzie to Ostrzeżenie.  Strzeżcie się wschodu słońca!  Nie patrzcie na niebo--na błysk!  Strzeżcie się wschodu słonca!  Nie patrzcie na niebo--na błysk!  Zamknijcie okna; zaciągnijcie żaluzje, pozostańcie w domu.  Nie wychodźcie na zewnątrz, bo nie wrócicie.  Módlcie się!  Rozciągnijcie się na podłodze!  Módlcie się z rozłożonymi ramionami, i błagajcie o litość waszego Boga Ojca!”.

         Oczywiście, Ostrzeżenia nie można lekceważyć, nie można go też pragnąć, ale trzeba modlić się, żeby nie nastąpiło w ogóle.  (Jezus 1 października, 1988 r.)  Tak jak zostało z Nieba przekazane Weronice, wielu umrze ze strachu.

         Bibilijne proroctwo

         Ewangelia mówi, że nastąpi wkrótce dzień straszliwy, kiedy zobaczymy “ludzi schnących od strachu” i oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat.  Albowiem moce niebieskie poruszone będą. (Św. Łukasz 21:26)  “A niebo ustąpi jak księga zwinięta; i każda góra i wyspy zostaną poruszone z miejsc swoich”. (Apokalipsa 6:14)

         Dzień obrachunku

         Nadchodzącemu Ostrzeżeniu świata będzie towarzyszyć siła Najwyższego, nigdy dotąd nie widziana i nie doświadczana od początku stworzenia świata.  To będzie dzień obrachunku zesłany światu, bo każdy człowiek na ziemi usłyszy w sobie głos Boży. Kosmiczny błysk i inne fenomenalne zjawiska będą tylko dodatkowymi elementami, których Ojciec użyje do osiągnięcia swego szlachetnego celu.

         Musimy zrozumieć, że główne znaczenie Ostrzeżenia jest nadprzyrodzonym, gdyż Ojciec przedwieczny skontaktuje się bezpośrednio z każdą duszą na ziemi.  W tym czasie palący ogień i głos wewnętrzny będą odczuwalne, kiedy każdy mężczyzna, kobieta, i dziecko dorosłe zobaczˆ dokładnie, w jaki sposób obrazili Boga w swoim życiu.

         To będzie rewelacja naszych grzechów jakby lustro naszego sumienia ustawione przed naszymi oczami.  Matka Boża przekazała dokładnie 6 grudnia 1974 roku:

         Gromy i pioruny

         “Otrzymacie wielkie majestatyczne Ostrzeżenie z Nieba.  Ono was przygotuje, żeby ulepszyć i wzmocnić wasze życie duchowe, lub staniecie się bardziej zatwardziali i oddaleni od światła.  Uwierzcie w to, co ujrzycie i wyciągnijcie z tego wnioski”.

         Podczas Ostrzeżenia, Pan Bóg pokaże nam dokładnie stan naszej duszy, tak żebyśmy zobaczyli siebie, jak sam nas widzi.  Jednakże, nie otrzymamy jeszcze żadnego wyroku.  Musimy pamiętać więc, że to jest tylko Ostrzeżenie--wstęp do tego, co by stało się gdybyśmy przeszli poza zasłonę.

         Pan Bóg okaże nam swoje Miłosierdzie i powstrzyma to, da każdej duszy szanse, żeby zastanowić się nad stanem swojej duszy, i żeby ostatnie dni na ziemi przeznaczyć na oczyszczenie się z grzechów i przygotować na Drugie Przyjście naszego Pana, które zakończy wielka Kara.

         Wspaniałe wyniki

         Ostrzeżenie jest istotnie wielkim aktem miłosierdzia, które Pan Bóg zsyła obecnie na świat ze swojego Serca.  Wielu ludzi nawróci się i powróci na łono Kościoła.  Miliony ludzi znów odnajdzie sens i wartość życia, dzięki promieniującemu Światłu tego Ostrzeżenia.

         Ci, którzy nie ustają w modlitwie w intencji swoich najbliższych, lecz bez widocznego sukcesu, teraz powinni pocieszyć się bardzo realną perspektywą, że łaski otrzymywane z ich modlitw, nagle spłyną, na ich rodziny i przyjaciół w czasie Ostrzeżenia.  Nasz Zbawiciel tak powiedział 5 kwietnia, 1975 roku:

         Wiara zostanie nagrodzona

         “Wiedzcie, że łaski są zaliczane na zbliżające się Ostrzeżenie”.

         Tymczasem trzeba się przygotowaś i uporządkować nasze życie.  Jednocześnie zaopatrzyć się w żywność.  "Nie mówimy przygotujcie się--mówimy bądźcie gotowi."  Musimy teraz żyć każdego dnia tak, jakby miał to być nasz dzień ostatni.

         Musimy zrozumieć, że Niebo nie pragnie, aby nadchodzące Ostrzeżenie było okazją, do napełnienia się pychą i sparaliżowaniem ze strachu to nie znaczyloby że jesteśmy gotowi.  Niebo chce żebyśmy się całkowicie poddali Woli Bożej i zaufali Opatrzności Bożej.

         Aby być spokojnym, należy usunąć wszelkie bariery, które mogłyby nas oddzielać od Pana Boga i trzymać nas w oddali.  Krótko mówiąc, najwyższy czas, żebyśmy poszli do spowiedzi.  Tak jak Matka Boża powiedziała 24 grudnia 1973 roku:

         Idźcie do spowiedzi

         “Musicie oczyściś wasze dusze ze wszystkich grzechów, śmiertelnych i powszednich”.

         Musicie natychmiast wyspowiadać się z każdego świadomego wykroczenia przeciwko Dziesięciu Przykazaniom Bożym, szczególnie z grzechów ciężkich.  Matka Boża przestrzegła 2 pażdziernika, 1970 roku:

         Główne przyczyny

         “Grzechy ciała2 zsyłają najwięcej dusz do piekła”.

         Także wszelkie atakowanie bliźniego pod jego nieobecność-obgadywanie, plotki, będą jak plamy i kleksy na naszej duszy, które na pewno ukażą się w Boskim świetle, kiedy będziemy zdawać egzamin przed Sędzią Wiekuistym.  Ważne jest, żebyśmy odrzucili to, co czyni nas niegodnymi i niehumanitarnymi, a ten czas wykorzystajmy na przygotowanie się.  Najlepszą drogą są wskazówki z Nieba.

         Wszyscy musimy słuchać nauk, które docierają do nas poprzez nauki Matki Bożej Różańcowej w Bayside--nauki, które zniknęły z nauk uniwersalnego Kościoła.  Biskupi i księża w Kościele pozostają we mgle, dlatego musi nastąpić Ostrzeżenie.  Matka Boża oznajmiła 24 listopada, 1973 roku:

         Wstrząśniecie duchowieństwem

         “Ojciec zamierza przebudziś poprzez to wielkie Ostrzeżenie . . . tych, którzy zasnęli w Jego Domu”.

         I przyjdzie ono, jak złodziej w nocy, gdy najmniej się będziemy tego spodziewać.  Wiedzcie, że Ostrzeżenie nie będzie łagodne, ale będzie gwałtownym i strasznym dniem.  Ojciec przedwieczny, tylko w sobie wiadomy sposób nagle obudzi ludzkość przypominając ponownie o Swym istnieniu.

         Matka Boża powiedziała, że prawda znajduje się w sercu każdej osoby i jej sumieniu.  Powiedziała, że nie możemy uciec od Ducha.  Ostrzeżenie odnajdzie nas tak jak Adama i Ewę w Ogrodzie, a dla tych, którzy są w ciemności siła Światła przeniknie do ich serc. (Matka Boża 31 grudnia, 1974 rok.)

         Wszyscy, którzy te słowa z radością przyjmują i trwają przy orędziach, nie doznają nagłego przerażenia, a które spadnie na będących w niełasce.  Matka Boża przekazała nam tę piękną obietnicę 5 kwietnia 1975 roku:

         Nie lękajcie się

         “Wszyscy ci, którzy są w stanie łaski nie powinni okazywać strachu.  Bowiem przejdą przez to wielkie Ostrzeżenie bez cierpień”.

         Dano nam tę nadzieję.  Niech te słowa pozostaną na zawsze w naszych sercach, podczas przygotowania się na ten wielkoduszny akt Ojca Przedwiecznego.  Krzyczcie z dachów, że zbliża się Ostrzeżenie i już blisko jest, “prawie u drzwi”. (Św. Mateusz 24:33)

          Podane przez Michael Mangan


[1] Dokładnie wybuchnie Trzecia Wojna Światowa, która rozpocznie się na Bliskim Wschodzie (biuletyn nr. 9), będzie trwała 3 dni, podczas której, potworna, płonąca kometa pochodzenia nadprzyrodzonego zderzy się z ziemią.

[2] Lecz uczynki ciała są jawne, a są to; nierząd, nieczystośś, (homoseksualizm), bezwstyd, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, kłótnie, spory, sekty, zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, obżarstwa itp. (Do Galatów 5:19-21)


David Martin

David Martin jest przewodniczącym światowego programu radiowego Św. Michała. Jest on organizatorem Światowego Apostolatu Św. Michała Archanioła na obszar Los Angeles, w Kalifornii, gdzie obecnie mieszka. David jest byłym pianistą koncertowym i oddanym Światowemu Apostolatowi Św. Michała Archanioła od 1979r.

 

5 Głównych Pytań | pierwsza strona

 

Amerykański Lourdes

A PIĘNKA HISTORIA LĄSKI, pokoju i odkupienia za grzechy zaczęła się publicznymi objawieniami 18 czerwca 1970 roku, kiedy Matka Boża odwiedziła Weronikę Lueken na terenie starego kościoła Św. Roberta Bellarmina w Bayside, w Nowym Jorku, a póżniej przy Watykańskim Pawilonie (pobłogosławionym przez Ojca Świętego Pawła VI) w Parku Flushing Meadows, Nowy Jork. Zaczęło się w 1968 roku, kiedy Św. Teresa od Dzieciątka Jezus zaczęła przygotowywać Weronikę do tych objawień z Nieba.

Przez 25 lat, Maryja Dziewica i Jej Boski Syn objawiali się tej matce 5 dzieci, podczas ustalonych modlitewnych czuwań rózańcowych na tej błogosławionej Ziemi aż do jej śmierci w 1995 roku.  Matka Boża prosiła, żeby to Sanktuarium było nazwane: “Matka Boża od Róż, Maryja Wspomożycielka Matek” oraz, by Godzina Swięta w Niedzielę była ofiarowana w intencji Ojca Świętego i duchowieństwo.

Niebo przekazało ponad 300 orędzi, pełnych mądrości i pouczeń na te Ostateczne czasy poprzez wizjonerkę nazwaną przez Niebo: Weronika od Krzyża.  Sanktuarium Matki Bożej od Róż znajduje się pod patronatem świeckiego Zakonu Św. Michała (założonego w 1977r.), jest to prężna społeczność oddanych mężczyzn żyjących w celibacie, którzy zostali wybrani przez Niebo, aby prowadzić tę światową misje.  Matka Boża przepowiedziała, że ten świecki zakon przekształci się w przyszłości w religijny zakon Św. Michała, oparty na tradycji, w skład którego również będzie wchodzić zakon klauzurowy.

Matka Boża też przepowiedziała, że wypłyną wody uzdrawiające i powstanie Wielka Bazylika w miejscu pierwszych objawień przy kościele Św. Roberta.

Czuwania różańcowe i święte godziny sa kontynuowane do dnia dzisiejszego przy Watykańskim Pawilonie, natchnione obietnicą Pana Jezusa.  “Uczyniliśmy nasz dom na tych ziemiach”.  Potwierdzono wiele uleczeń i nawróceń, jak również wiara i nadzieja zostały przywrócone niezliczonym pielgrzymom.  Zapraszamy was wszystkich, abyście dołączyli do nas.

Po bezpłatne płatki róż o mocy uleczenia i nawrócenia, błogosławione przez Jezusa i Maryję, kalendarz modlitewnych czuwań różańcowych i po więcej informacji, piszcie na adres:

St Michael’s World Apostolate
P.O. Box 514 • Bayside, NY 11361
http://www.smwa.org

smwa@smwa.org